Referencer

Lyngholm Consult - referencer - udplukTilsynsførende ved en række større byggeprojekter for Randers Arkitekten A/S.

  • Projektstyring for Groundplug International ApS ved opførelse af 600 meter støjskærm I Vallensbæk for VD.

  • Afvikling af flere syn- og skønsforretninger ved byretterne i Aarhus og Horsens.

  • Projektstyring for Groundplug ved opførelse af 675 meter støjskærm i Svendborg for VD.

  • Konsulentarbejde for Raundal og Moesby vedr. byejendom.

  • Anlægsrådgivning for AK-Belægning.

  • Projektstyring for G9 ved opførelse af støjskærm I Holsted for DONG.

  • Projektstyring for Groundplug i forbindelse med fundamenter til Banedanmark

  • Etablering af kontorlokaler i Spar Invest Huset i Randers, cirka 500 m2 kontorer samt en større kantine.

  • Renovering af hus fra 1965.

  • Entreprisestyring for det rådgivende ingeniørfirma Vognsen A/S og for Groundplug. Etablering af 750 meter støjskærm med dække af pil.
Fagdommer ved VoldgiftsnævnetFagdommer ved Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed. Desuden er Lars Lyngholm syn- og skønsmand ved tvister i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

StøjværnI samarbejde med Rådgivningsfirmaet Vognsen A/S yder Lyngholm Consult bistand omkring opførelsen af 750 m. natur støjværn langs motorvejen i Randers. Arbejdet blev udført for Vejdirektoratet.

Regionschef - Barslund A/S, 2012-2014Referencer: Motorvejsudvidelsen – Vejle- Skærup, Klokhøjen Etape 3 i Århus, P-pladser og Heliport ved Kolding sygehus, Kunstgræs baner i Fredericia.
Årlig omsætning: Kr. 100 mio.

Medejer og teknisk direktør - Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, 2007-2012Referencer: Aarhus Universitetshospital: Intensivafdeling, Billeddianostisk afdeling, CT scanner hus, Trygfondens Familiehus.

Helsingørhjørnet i Den Gamle By, Det nye vækst hus i Botanisk Have, Sabro Kro, Lægehuset i Hinnerup, Behr Domicil, Lyngsø Domicil, Boligblok renoveringer, renovering Bidstrup Gods, renovering Ristrup hovedgård VIK i Vejlby (gymnastik hal), Super Best i Tilst, brorenoveringer, facade renovering Veri-parken, landbrugsbyggerier.
Årlig omsætning: Kr. 150 mio.

Sektionschef for specialafdelingen - Arkil A/S, 2001-2007Motorvejs-konsortier(kr. 500 mio. sammenlagt.) Partering opgaver: Odense Vandselskab, Slagelse Kommune, Tårnby Kommune, Vejdirektoratet. Infrastrukturelle anlægsopgaver Afværgeforanstaltninger Forsyning: Højspændingskabler ved, Glentegård, Glostrup, Indkildedalen syd for Ålborg, Gudenådalen ved Mariager og Randers, Blåvandshug, Horns. Specielle anlægsarbejder.
Årlig omsætning: Fra kr. 15 mio. i 2001 til kr. 300 mio. i 2007.

Afdelingschef - Poul Nielsen Tømrerfirma, 1999-2001

Nybyggeri, tilbygninger og renoveringsopgaver
Årlig omsætning: Kr. 30 mio.
Afdelingschef - Ove Arkil A/S, Randers, 1995-1999Referencer: Forskellige mindre anlægsopgaver, anlæg af nyt afvandingssystem på Tirstrup lufthavn, opgaver for NESA og DONG, boldbaner, afvandingsprojekter på havneområder, forureningsopgaver.
Årlig omsætning: Kr. 70 mio.

Entrepriseleder - Ove Arkil A/S, Randers, 1991-1995

Forskellige mindre anlægsopgaver.
Årlig omsætning: kr. 60 mio.
Entrepriseleder-WTK, 1988-1991

Flyhangar for NATO
Årlig omsætning: kr. 75 mio.
Formand på Bahrain - Rasmussen & Schiøtz, 1985

Tilsynsførende på opførelse af 15 meter høj betonskulptur.